فاطمه راکعی؛ دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش طی حکمی مهدیه امیری را به عنوان نماینده این حزب در استان بوشهر معرفی کرد. مهدیه امیری در حال حاضر سردبیر دوهفته نامه آوای هامون؛ نشریه تحلیلی جامعه مدنی جنوب ایران هست و کار در نشریات استان بوشهر از سال۸۵ تا کنون، نویسنده در حوزه زنان و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را در کارنامه خود دارد. فاطمه راکعی؛ دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در طی حکمی وی را به عنوان نماینده این حزب در استان بوشهر معرفی کرد. در این حکم آمده است: