به گزارش وبسایت هامون ایران، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در استان بوشهر با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر در قالب طرح ملی گفتگو خانواده، کارگاه دو روزه مساله یابی مشارکتی نهاد خانواده در استان بوشهر را در روزهای دوشنبه و سه شنبه 5 و6 آذرماه برگزار نمود. این دو کارگاه با حضور بیش از سی نفر از متخصصین عرصه علوم اجتماعی و روانشاسی و همچنین فعالان عرصه رسانه و NGO ها و کارشناسان دولتی و حقوقی در سالن اجتماعات خانه سازمانهای مردم نهاد بوشهر (واقع در بنیاد نخبگان استان بوشهر) برگزار شد.