حرفه هنرمند

home-logo

حرفه هنرمند فصلنامه هنرهای تصویری به مدیر مسئولی شهریار توکلی است.این فصلنامه در مدت نسبتاً کوتاه انتشارش به ارائه مطالب تخصصی در زمینه هنرهای تصویری پرداخته است. نشانه اصلی این نشریه به دست قباد شیوا طراحی شده است.

http://herfeh-honarmand.com/global/index/section/guest/module/home/lang/fa

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.