- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

ویژه نامه “کتـــــــاب اندیشــــــه” آوای هامون (اسفندماه ۹۶)

ویژه نامه کتاب اندیشه آوای هامون

اسفندماه ۹۶

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: اسماعیل حسام مقدم

سردبیر ویژه نامه: علی اصغر درلیک

 

 

فهرست مطالب

دیباچه | علی اصغر درلیک ۵

 

دانشجو و دانشگاه ۷

جنبش دانشجویی و رسالت معاصر بودن | متن سخنرانی دکترمصطفی مهرآیین ۸

شکست دانشگاه ایرانی | گفتگو با دکترمحمدامین قانعی راد ۱۸

چند نکته بر سیاست زدگی  شانزده آذر | علی اصغر درلیک ۳۱

دانشجو و قدرت سیاسی | خلیل موحد ۳۴

آیا دانشجو زنده است؟ | اسماعیل حسام مقدم ۳۷

در جامعه نظاره گر، دغدغه ای وجود ندارد | گفتگو با دکترهادی خانیکی ۴۰

اولویت دانشجو بر دانشگاه | رضا احمدی ۴۶

دانشجو؛ پدیده اجتماعی یا عامل انسانی؟ | دکتر سیدرضا شاکری ۴۹

در نسبت میان دانشگاه و جامعه؛ بی مسئله گی دانشگاهی | محسن عباس پور ۵۳

دانشگاه برای دولت کارکرد ویترینی و تزیینی دارد | گفتگو با دکتر احمد گل محمدی ۵۶

دولت و دانشگاه در ایران | محمد ناصحی ۶۶

مترجم؛ نقش یک جریان ساز اجتماعی را در ایران دارد | گفتگو با دکتر حسین شیخ رضایی ۶۹

جنبش دانشجویی؛ بیگانه از خانه؟ | وحید موحد ۷۵

 

نواندیشی دینی ۸۳

سرمایه عرصه عمومی ایران پس از انقلاب روبه کاستی نهاده | گفتگو با دکترمحمدجواد غلامرضاکاشی۴

چراغ های رابطه تاریک اند | علی اصغر درلیک ۸۹

گفتمان نواندیشی دینی، چگونه گفتمانی ست؟ | گفتگو با دکترمصطفی مهرآیین ۹۱

نواندیشی دینی: ناسازه مطلوب | مصطفی خالق پور ۱۱۰

سنت بدون نقد، پیکری بی حرکت است | گفتگو با سیدمحمد آل مهدی ۱۱۳

چهار مولفه معرفتی اعتزال نو | حامد علی اکبرزاده ۱۱۸

روشنفکری یک قیام و قعود است | گفتگو با دکترسیدرضا شاکری ۱۲۲

چند نکته اندرباب روشنفکری دینی | روح اله طراوت ۱۳۲

تاملی بر مواجهه نواندیشان دینی درباب مدرنیته | مهدی پاک نیا۷

آوار اندیشه های شریعتی برای ما | علی آتشی ۱

اخلاق کاربردی

مساله رنجی ست که می کشند | گفتگو با دکترسیدحسن اسلامی ۱۴۸

شان اخلاقی حیوانات در نظام اخلاقی کانت و شوپنهاور | عبداله عابدی فر ۱۶۱

رعایت اصول اخلاقی در قبال حیوانات ازمنظر امام علی )ع) |  محمد تقدیسی ۱۶۵

حیوانات و اخلاق | اسکات ویلسون )ترجمه علی اصغر درلیک) ۱۶۹

این خنزر پنزری های لعنتی مدرن؛ جستاری درباره اخلاق مصرف | روح اله طراوت ۱۸۱

نگاهی به پدیده خودکشی )نظریات قانون طبیعی، وظیفه گرایی و پیامدگرایی) | عبداله عابدی فر ۱۵

بهار خاموش؛ تاملاتی بر محیط زیست و سرمایه گذاری | دکتر حسین دلشب ۱۸۸

تعقیب اهداف وسیعتر انصاف و عدالت؛ مرهمی بر زخمهای سپاه بزرگ بیکاران | گفتگو با دکترسعید مدنی ۱

۹۲

جستارهای چهل تکه ۱۹۹

بحران نوجوانی و جوانی در ایران امروز | گفتگو با دکترناصر فکوهی ۲۰۰

خفقان صدا | مهدیه امیری ۲۰۸

جنبش واژه زیست؛ طرحی بر زیست مدنی و نسبت آن با تحولات کنونی در ایران | مجید اجرایی ۲۱

روش شناسی در علوم انسانی؛ یک سرگردانی تاریخی | دکتر سیدرضا شاکری ۲۱۸

لیندا زگزبسکی؛ الگویی برای مطالعات نقادانه در سنت اسلامی | گفتگو با دکترامیرحسین خداپرست ۲۲۱

فلسفه و ترفندهای امر نمادین | رضا احمدی ۲۲۵

به بهانه تشکیل وزارت تنهایی در انگلیس | ضرغام نره ئی ۲۲۸

اعتماد سیاسی؛ واژه ای در دور دست ها | زاهده سهرابی ۲۳۱

نقد متن به مثابه نقد تمدن | حامد علی اکبرزاده ۲۳۴

رفع تبعیض یا تایید تبعیض؟ | مجید نصوری ۲۳۷

آری نیچه / در ستایش نیچه | محسن سلگی ۲۴۰

مظالعات فرهنگی؛ مقوله ها، روش ها و حوزه ها | اسماعیل حسام مقدم ۲۴۲

همدلی با روش شناسی قاره ای در مطالعات دینی | علی اصغر درلیک ۲۴۷

مرتضی مردیها؛ بوشهر و کمپانی هند شرقی: درباب توهم لذت | محسن عباس پور ۲

۵۰

معرفی کتاب ۲۵۳

اینترنت با مغز ما چه می کند؟ | زیبا منفردزاده ۲۵۴

درباب حرف مفت | محدثه حاجیانی ۲۵۶

آزادسازی حیوانات | علی اصغر درلیک ۲۵۸

جستارهایی در اخلاق کاربردی | روح اله طراوت ۲۶۱

هابرماس؛ نقد در حوزه عمومی | فاطمه شفیعی