- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

“گاهی لازم است سکوت کنیم و به موسیقی گوش بسپاریم از آن سوی صدای باران”

✴️ “گاهی لازم است سکوت کنیم و به موسیقی گوش بسپاریم از آن سوی صدای باران”

✳️پیشنهادی به اهالی سیاست در روزهای اکنون

✅ اسماعیل حسام مقدم

عنوان این یادداشت را از خطابه بسیار کوتاه سیاستمداری برگرفته ام که در فیلم “گامهای معلق لک لک” اثر تئو آنجلوپولوس  به پشت تریبون می آید و همین عبارت کوتاه را می گوید و در تنهایی به سکوت، جلسه هیت دولت را ترک می کند.

بحران عمیقی که در چند وقت اخیر جامعه را دربرگرفته، روز به روز در میان حرافی ها و تولید بی نهایت از خبرهای بی نتیجه، عمیق تر و گسترده تر می شود. جامعه ایران در میانه تورم مالی – پولی، دچار تورم حرف و خبر شده است.

ازهمین رو در کوتاه ترین امکانی که برای نوشتن یک یادداشت وجود دارد از مدیران و فعالان سیاسی و اقتصادی به خصوص در استان بوشهر می خواهم؛ هیچ برنامه ای که اندکی تورم آفرین باشد چه به صورت تورم مالی – پولی و چه تورم خبر – رسانه ای را دنبال نکنند و در سکوت به میان مردم بیایند و روایت مردم از سختی ها و مصائب شان را گوش دهند. بشنوند از آنچه که بر سر طیف وسیعی از گروه های مختلف مردم آمده است.