- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر در فرآیند تاسیس قرار گرفت

دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر در فرآیند تاسیس قرار گرفت

به گزارش وبسایت هامون ایران، روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۹۷ در دومین نشست هیئت موسس دفتر استان بوشهر-انجمن جامعه شناسی ایران ، با حضور برخی از دانش آموختگان علوم اجتماعی، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر در فرآیند تاسیس قرار گرفت.

این نشست که در پژوهشگاه معلمان و فرهنگیان استان بوشهر برگزار گردید، با حضور جمعی از اعضای پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران در استان بوشهر همراه گردید که در نهایت دکتر عبدالرضا امانی فر به عنوان نماینده و مدیر دفتر استان بوشهر به انجمن جامعه شناسی ایران-دفتر مرکزی معرفی گردید تا پس از تایید نهایی در هیئت مدیره انجمن، رسما دفتر انجمن در بوشهر را راه اندازی نماید.

قابل ذکر است که در این نشست کسانی چون حیدر ابراهیمی (دکتری علوم اجتماعی)، احمدپور (کارشناس ارشد علوم اجتماعی)، عبدالرضا امانی فر (دکتری جامعه شناسی)، مهتا بذرافکن (پژوهشگر وزارت علوم و فناوری در حوزه جامعه شناسی مسائل اجتماعی و دکتری جامعه شناسی)، حسین جمالی (پژوهشگر مسائل اجتماعی و دکتری جامعه شناسی)، اسماعیل حسام مقدم (مدیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر)، حق پرست(کارشناس ارشد علوم اجتماعی)، خورده بین (کارشناس ارشد علوم اجتماعی)، درویشی (کارشناس ارشد علوم اجتماعی)، دشتیان (کارشناس ارشد علوم اجتماعی)، ستار صادقی (دکتری علوم اجتماعی)، یزدانبخش هنری (کارشناس ارشد علوم اجتماعی) حضور داشته اند.

 انجمن جامعه شناسی ایران در استان بوشهر ، در چند ماه اخیر طرح ملی گفتگوی خانواده را درحال اجرا دارد و تاسیس دفتر انجمن جامعه شناسی در استان بوشهر، به عنوان یکی از نتابج برگزاری این طرح ملی در استان قلمداد می شود.

انجمن جامعه شناسی ایران، انجمنی غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، کارشناسی و مشاوره فعالیت می‌کند. انجمن جامعه‌شناسی ایران بخش وسیعی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را در قالب گروه‌های علمی- تخصصی مختلف انجام می‌دهد. در حال حاضر، در این انجمن، ۱۸ گروه علمی- تخصصی به کار مشغولند که هر یک، به حوزه‌ای خاص در جامعه‌شناسی و علوم‌اجتماعی اختصاص داشته و اعضای آنها را نیز متخصصان این حوزه‌ها تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها با برگزاری جلسات متناوب، سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌ها، انتشار مقاله و کتاب، انجام طرح‌های پژوهشی در حوزه فعالیت خود، از جمله ارکان اصلی انجمن جامعه‌شناسی ایران شناخته می‌شوند. این گروه‌ها عبارتند از: مطالعات انسان‌شناسی فرهنگی، جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، جامعه‌شناسی کاربردی، جامعه‌شناسی انقلاب و جنبش های اجتماعی، جامعه‌شناسی تاریخی، جامعه‌شناسی خانواده، جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی روستایی، جامعه‌شناسی شهر، جامعه‌شناسی صنعت، جامعه‌شناسی علم و معرفت، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، جامعه‌شناسی ورزش، روش‌شناسی و روش‌های تحقیق، سیاست اجتماعی، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مطالعات زنان، و مطالعات فرهنگی. درحال حاضر در نهمین دوره هیئت مدیره این انجمن، دکتر سیدحسین سراج زاده به عنوان رییس انجمن و دکتر سیامک زندرضوی به عنوان رییس واحد دفاتر استانی و دانشگاهی انجمن از سال ۱۳۹۵ درحال فعالیت می باشند.