- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و انجمن جامعه شناسی ایران؛ انجمنهای برگزیده در حوزه مسئولیت اجتماعی

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، به طور مشترک انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن جامعه‌شناسی ایران را به عنوان انجمن‌های برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی انتخاب کرد.

در متن پیام تقدیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران که به امضای دکتر مسعود برومند، معاون پژوهشی وزیر علوم و رییس کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسیده، آمده است:

«با عنایت به نتایج ارزشمند و دستاوردهای مهم آن انجمن و گسترش دانش و توسعه علوم تخصصی و با توجه به کسب عنوان انجمن برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی در سال۱۳۹۷، بدینوسیله مراتب تقدیر و سپاس خود را از خدمات و زحمات مستمر جنابعالی و سایر اعضای محترم هیأت مدیره اعلام می‌دارم».