ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

گزارشی از هفدهمین نشست عصرانه هامون

معلولین زنده هستند

عصرانه فرهنگی هامون ویژه تجربه زیسته اقلیت های مدنی معلولین و بیماران خاص

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.