ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

گزارشی از بیست و پنجمین عصرانه فرهنگی هامون

“جامعه ی تهی از گفتمان”

One thought on ““جامعه ی تهی از گفتمان”

  1. امیدوارم چنین نشست هایی در سطح شهر روزافزون شود و احزاب و تشکل های اجتماعی و سیاسی هم فعال شوند و همواره در نهادهای مدنی، احزاب، خانواده و مجامع عمومی فرهنگ سیاسی تبیین و تشریح شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.