- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

نقدی بر نخستین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر

نقدی بر نخستین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر

علی اکبر حق پرست

 

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.)

روز سه شنبه مورخه دهم شهریور ماه به ابتکار اسماعیل حسام مقدم از کارکنان سازمان محیط زیست و از فعالین جامعه مدنی جلسه ایی با عنوان حلقه خوانش زیست محیطی در سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر با حضور برخی از کارشناسان آن سازمان و دوستداران محیط زیست برگزار گردید.این جلسه نخستین بار بود که برگزار میشد و افراد شرکت کننده در این جلسه از بین دانشگاهیان و فعالین جامعه مدنی و افراد فعال در سازمان های مردم نهاد بودند اما با این وجود نسبت به این نشست از آمادگی ذهنی کاملی برخوردار نبودند.به دنبال سخنانی که از جانب دکتر دلشب ،مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان و اسماعیل حسام مقدم کارشناس سازمان و طراح این طرح ایراد گردید نوعی روشنگری ایجاد گردید تا افرار بار معنایی را حاصل نمایند.

پس از این سخنان روشنگرانه ، کاوه حق پرست فعال زیست محیطی و از بنیانگزاران انجمن زیست محیطی اقلیم پاک (به عنوان همکار سازمان در اجزای این طرح) خوانشی بر اصل پنجاه قانون اساسی انجام داد و بر اساس آن پرسش هایی مطرح کرد.سپس هر یک از حاضرین به نوبه خود ایده و نظری را مطرح نمودند.تبادل نظرها همراه با تعامل و پرسش و پاسخ موجب گردید تا جلسه هر چند با کاستی و نقیصه هایی همراه بود (به ویژه اینکه از اهل فن کمتر حضور داشتند) پر بار جلوه کند و انگیزه ایی در افراد بوجود آورد تا با عزمی راسخ و گامی محکم این مسیر را بپیمایند.نکته حالب توجه این بود که در جلسه عنوان شد که این طرح به اداره مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست ارایه شده و مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست کشور این طرح را تایید کرده و خواستار اجرای این طرح بصورت سراسری شده است.در این جلسه همچنین این پیشنهاد ارایه گردید که مسایل زیست محیطی را در میان مردم گسترش دادهد و مجریان طرح ، راهکارهایی را که از جانب دوستداران محیط زیست ارایه میگردد در صورت مناسب بودن به مرحله اجرا در آورند.

جلساتی این چنین میتواند مفید واقع گردد هر چند در طولانی مدت اثر گذار خواهد بود.

در مجموع باید این ابتکار و این طرح را به فال نیک گرفت ،اما در کنار این طرح میطلبد تلویزیون به یاری مجریان و طراحان این برنامه زیست محیطی بشتابد.مردم ایران ساعات فراغت خود را با تلویزیون سپری میکنند و اوقات خود را بیشتر با تلویزیون میگذرانند.بی شک صدا و سیما میتواند آموزش هایی از بهر همگان در این خصوص به نمایش گذارد.این رسانه گروهی میتواند سهم بسزایی در آگاهی رساندن و روشنگری داشته باشد.نیز میطلبد در کنار مجریان این طرح ،مدیران و مسوولین سازمانهای دولتی نیز قرار بگیرند.چنانچه مسوولین از چنین طرحی آگاهی یابند میتوانند به نوبه خود یک مجری متعهد باقی بمانند و به مراتب عملکردی مناسب تر ارایه دهند.

جلسه مذکور با پیگیری سخنانی در مورد توسعه پایدار و چگونگی حفظ محیط زیست به پایان رسید و قرار بر این شد که هر سه شنبه نشستی در این زمینه در سازمان محیط زیست بوشهر برگزار گردد.