- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر: ضرورت صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر

ضرورت صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر از ساماندهی تشکل‌های زیست‌محیطی برای صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر خبر داد.

حسین دلشب در گفتگویی اظهار داشت: حفاظت و حراست از طبیعت و محیط زیست یک وظیفه عمومی است و همه ما در قبال حفظ و نگهداری از آن مسئول هستیم.

وی فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست را بسیار مهم خواند و ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما ساماندهی تشکل‌های زیست‌محیطی برای صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر است.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر تصریح کرد: باید برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ محیط زیست داشته باشیم که در این راه ارائه آموزش‌ها به اقشار مختلف جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی آموزش صحیح به کودکان را یکی از راهکارهای مهم رهایی از بحران زیست محیطی در جهان دانست و افزود: باید برنامه‌ریزی کنیم تا آموزش صحیح به کودکان ارائه شود و با ضرورت‌ها آشنا شوند.

دلشب یکی از مخاطرات محیط زیست را شکارهای غیرقانونی عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا اقدامات متعدد و مختلفی برای مقابله با شکارچیان و قاچاقچیان صورت گرفته است و شاهد کشفیات خوبی نیز هستیم.

وی از انهدام شبکه‌های قاچاق پرندگان شکاری در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: پرندگان شکاری در چرخه اکولوژیک و زنجیره‌های غذایی نقش بسیار مهمی دارند و باید برای حفظ آنها در طبیعت تلاش کنیم.

منبع: مهر