- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

آسمان شب، رصدخانه مهر و حلقه خوانش

هشتمین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر در روز سه شنبه بیست و هشتم مهرماه در محل رصدخانه مهر اداره آموزش و پرورش واقع در روستای گورک سادات برگزار شد.در این جلسه که با حضور جمعی از علاقمندان نجوم و محیط زیست برگزار شد در ابتدا حسن باغبانی مسئول رصدخانه با دعوت از حاضرین در مکان گنبد رصدخانه, ضمن بیان پاره ایی توضیحات در خصوص چگونگی ساخت رصدخانه , از تک تک افراد برای رصد ماه دعوت کرد.وی در خصوص بنیان رصدخانه و طراحی و اجرا و ساخت استراکچر این بنا, بانی آن را آقای محمود کرمی معرفی کرد همچمین طراحی گنبد را که توسط یک طراح آمریکایی انجام شده است با هماهنگی آقای کرمی دانست که خود طراح آمریکایی را معرفی کرده و همچنین تامین اعتبار هزینه خرید تلسکوپ نیز خود عهده دار شده است. اما اجرای طرح و ساخت بنا و گنبد توسط سازمان نوسازی مدارس انجام گرفته است.در خصوص تلسکوپ نیز افزود که تلسکوپ ساخت کشور آمریکا بوده و از کانادا خریداری شده که به دلیل شرایط تحریم هزینه نهایی آن سه برابر قیمت اصلی و نزدیک به صد ملیون تومان شده است.وی در خصوص نحوه استقرار تلسکوپ توضیح داد که ستون اصلی و محور عمودی این تلسکوپ جدا از کف گنبد بوده و تا عمق چند متری زمین وارد شده و بتن ریزی گردیده بطوری که لرزش های جانبی نمیتواند بر کیفیت کار تلسکوپ تاثیر گذار باشد.

وی همچنین رصدخانه مهر را تنها رصدخانه موجود در کشور دانست که در اختیار اداره آموزش و پرورش میباشد.باغبانی از مشکلات فعلی رصدخانه را همجواری منازل مسکونی با این بنا دانست که به دلیل روشنایی برق منازل کیفیت رصد مانند قبل نیست زیرا پانرده سال پیش که رصدخانه ساخته شد این مکان یک بیابان کامل بود.در ادامه پس از اینکه تمام حاضرین ماه را رصد کردند و همچنین عکس های زیبایی از این منظره شگفت انگیز گرفتند برای ادامه بحث و گفتگو به محوطه رصدخانه بازگشتند.در آغاز گفتگو اسماعیل حسام مقدم کارشناس سازمان محیط زیست و فعال مدنی در مورد شرایط زیست محیطی استان و گسترش فعالیت های نفت و گاز بویژه شروع کار پارس شمالی و خطرات و مضرات آن برای محیط زیست و مردم استان طرح مساله کرد.حسن باغبانی مدیر انجمن نجوم استان در پاسخ ,به همدلی و مقاومت مردم استان برای جلوگیری از آغاز فعالیت پارس شمالی اشاره کرد. اما حسام مقدم به جای حرکات توده ایی و تا حدی احساسی بر آگاهی رسانی عمومی و ارتقا سطح آگاهی مردم استان و بیان واقعیت های پنهان عوارض زیست محیطی پارس جنوبی به عنوان یک تجربه تلخ در استان تاکید کرد.وی همچنین با بیان اینکه پارس جنوبی به دلیل مرز مشترک میدان های گازی با قطر شاید تا حدودی الزام به استحصال بیشتر دارد اما پارس شمالی کاملا در مرزهای داخلی استان بوده و الزامی برای استحصال فوری و آنی ندارد چه بسا میتوان آن را برای نسل های آینده حفظ کرد.یکی از موانعی که در این خصوص توسط حاضرین مطرح شد نقطه ضعف مردم استان در مواردی مانند مشکلات اقتصادی و بیکاری و معیشت میباشد.نقطه ضعفی که اتفاقا بزرگترین امتیاز و نقطه قوت مدیران نفتی برای فریب دوباره مردم در خصوص وعده و وعیدهای تهی میباشد.هر چقدر پارس جنوبی برای این استان و مردمش منفعت داشت , پارس شمالی هم خواهد داشت!!!

از دیگر پیشنهادهای مطرح شده تغییر نوع معیشت و سبک زندگی مردم بود و همچنین روی آوردن به صنعت توریسم که حسام مقدم به آن اشاره کرد و خسرو دهقان از افراد حاضر در جلسه سرمایه گذاری در صنعت توریسم در استان را بسیار فقیر دانست و با توجه به بستر ها و زمینه های مناسب آن در استان , بیان داشت که این امر همت بیشتر مسئولین و خصوصا استاندار محترم را میطلبد.زیرا آنچه اکنون به عنوان صنعت توریسم در استان میبینیم تنها موج هزاران مسافری است که در هنگام نوروز به استان می آیند و در پشت سر از آنها شاهد تخریب بیشتر منابع طبیعی استان هستیم. از طرفی در مورد جذب توریست های بین المللی هم ملاحظات آیینی و ایدئولوژیکی و مکانی و زمانی در کشور نمیتواند آنچه که باید را نتیجه دهد.

در پایان گفتگو جمع بندی انجام شد که حسام مقدم اینچنین بیان داشت: با توجه به موارد مطرح شده راهکارهای مناسب ارتقای سطح آگاهی مردم استان در خصوص آسیب های زیست محیطی وارد آمده به استان تا کنون و آموزش در جهت شکل گیری شیوه های معیشت جایگزین و توسعه استان در امر گردشگری همراه با رشد خرد جمعی در راستای حفظ محیط زیست برای نسل های آینده. پس از بحث و گفتگو حاضرین برای صرف شام که توسط رصدخانه مهر تدارک دیده شده بود دعوت شدند.از نکات جالب در مهمانی شام عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف بود و اینکه شام توسط اهالی روستا و بصورت خانگی تهیه شده بود که این خود میتواند نوعی همنوایی اهالی روستا در فعالیت های اجتماعی و مدنی باشد.