- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

اکولوژی به زبان خودمونی؛ گزارشی از دهمین حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر

اکولوژی به زبان خودمونی
گزارشی از دهمین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر

سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۹۴ ساعت ۱۰ صبح در دبیرخانه تالاب های اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر دهمین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر برگزار شد. این جلسه با کتاب اکولوژی و محیط زیست خودمانی توسط مهران فقیه؛ رئیس اداره آموزش و پژوهش این اداره کل همراه شد.
وی در ابتدا درباره نویسنده کتاب از زبان دکتر مجید مخدوم توضیحاتی ارائه دادند و بعد از آن مقدمه کتاب که با نصیحت های طنز آمیز نویسنده همراه بود خوانش را شروع نمودند. در ادامه پاسخ چرایی عدم نامگذاری کتاب با عنوان اکولوژی برای غیراکولوژیست ها و اینکه هر انسان به خودی خود از بدو تولد یک اکولوژیست است. سپس تعریف اکولوژی به همراهی شعری از سهراب و میدان تاخت و تاز اکولوژیست ها از ۱۱۰۰۰ متر پایین تر از سطح دریا تا بیش از ۶۰۰۰ متر بر فراز آسمانهاست و چرا خیلی ها با اکولوژیست ها مخالفند و آنها را عصیانگر و ضد علم می نامند. در ادامه با مثال شیشه مربا و یک گیاه اکوسیستم را به زبان ساده تعریف نموده و از این تعریف ساده به تعریف اکولوسیستم و پس از به تشریح انواع اکوسیستم ها پرداخت. در ادامه تعریف بیوم و انواع بیوم های موجود در ایران را معرفی نمودند. نقش خورشید به عنوان تنها منبع انرژی یکی از مهمترین بخش های خوانش بود و در نهایت وضعیت کره زمین و انسانها را با مثال یک کشتی و سرنشینانش توصیف کرده و با این مثال ظرفیت قابل تحمل زمین را توضیح دادند.
در ادامه این جلسه، حضار به تحلیل آن چه که گفته شده بود، پرداختند. در تحلیلی که اسماعیل حسام مقدم ارائه داد به این اشاره نمود که اکولوژی به عنوان یکی از مسائل مهم تفکر و اندیشه بشری از دوران قدیم مورد توجه و چالش بوده و تمایز بین فرهنگ و طبیعت به عنوان یکی از برخوردها و کشمکش های اصلی تفکر و اندیشه در میراث و تمدن بشری موجود هست. در ادامه محسن عباسپور به این نکته اشاره نمود که اگر دانش اکولوژی یک دانش شناختی باشد، می تواند به ضد خود بدل شود و با ایجاد شناختی که از زیستبوم ها مهیا می کند، پای صنعت و تکنولوژی را به درون اکوسیستم های پویا و دست نخورده باز کند و این بسیار می تواند خطرناک باشد. در ادامه دیگر حضار به بیان برخی نظرها درباب اکولوژی پرداختند.
دکتر خدابخش بارگاهی نیز درباب تلاشی که بیمارستان تحت مدیریت اش برای ایجاد یک اکوسیستم پویا و زنده داشته، به بیان تجربه اش در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر پرداخت و مباحثی را در این زمینه مطرح نمود.
در پایان نیز فیلم کوتاهی از دکتر معصومه ابتکار پخش شد که در آن وی به تشریح اکولوژی توسط یک سیب پرداخت.
سلسله جلسات حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر به صورت هفتگی، هر سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در دبیرخانه تالابهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر برگزار می شود و حضور عموم در این جلسات آزاد می باشد.