ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

پای چپ امام(ره)، جمهوری اسلامی و ضرورت اصلاحات؛ یادداشتی از دکتر مصطفی مهرآیین

One thought on “پای چپ امام(ره)، جمهوری اسلامی و ضرورت اصلاحات؛ یادداشتی از دکتر مصطفی مهرآیین

  1. حقیقتش به نظرم آنچه که بیش از هر چیز مانع ترقی و اصلاح جامعه ما شده است، وجود افکار و رفتار های چندگانه و متضاد است. که متاسفانه در این مطلب مهرآیین موج میزند. دیدگاه های علمی و عرفی و سکولار در کنار دیدگاه های خرافی و غیر علمی و غیر عقلی نمودی از این معضل است. بیان نظرات رویایی و غیر منطقی نظیر تفسیر پیوند خواب و اشتنغال در یک موسسه و نیز تفسیر غیر عقلی از انقلاب ایران با رجوع به یک منبع که امکان اثبات آن بعید است، از یک شخصیت علمی شایسته تامل در پیرامون معضل مذکور است. گذر از چندگانگی فکری و رسیدن به شفافیت و ثبات و عقلی و منطقی و علمی شدن تنها مسیر عبور ما برای هر اصلاح و ترقی است. وگرنه مثل همیشه درجا میزنیم و با خود گمان میکنیم در حال ارتقا هستیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.