- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

طرح “هر روز با یک کتاب” در وبسایت هامون ایران؛ در گفتگو با مهدیه امیری

مهدیه امیری؛ مدیرمسوول وبسایت هامون ایران ارائه داد:

طرح “هر روز با یک کتاب” در وبسایت هامون ایران

 

به گزارش دوهفته نامه آوای هامون، وبسایت هامون ایران (تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران) در راستای حمایت از بوشهر؛ پایتخت کتاب ایران، طرحی را در دستور کار خود قرار داده که بر اساس آن هر روز یک کتاب در این سایت در حوزه های علوم انسانی و جامعه مدنی معرفی خواهند شد.

مهدیه امیری؛ مدیرمسوول وبسایت هامون ایران در این باره اظهار داشت: وبسایت هامون ایران که در طول چهار سال فعالیت در فضای مجازی، به ضرورت توجه به کتاب و نوشتار بسیار متذکر شده، همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در شهر بوشهر؛ به عنوان پایتخت کتاب ایران در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفت که هر روز یک کتاب در حوزه های علوم انسانی و جامعه مدنی را به افکار عمومی معرفی نماید.

مدیرمسوول وبسایت هامون ایران در ادامه خاطرنشان کرد: وبسایت هامون ایران که در سال ۱۳۹۳ از هیئت نظارت بر مطبوعات و رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت خود را گرفته، همواره نسبت به وضعیت کتاب، کتابخوان ها، کتابخوانی، کتابخانه ها و کتابفروشی ها در سطح استان بوشهر حساسیت داشته و درباره آن گزارشها و خبرها و یادداشتهای گسترده ای را تدوین و منتشر نموده است. لذا لازم بود که در حمایت از افتخاری که در سال ۹۶ نصیب استان بوشهر شده و پایتخت کتاب ایران به شهر بندری بوشهر رسیده، وبسایت هامون ایران طرح “هر روز با یک کتاب” را برای فضای مجازی برنامه ریزی نماید و این طرح را تا پایان سال ۱۳۹۶ در دستور کار خود قرار دهد.

قابل ذکر است که وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران به آدرس ( www.hamooniran.ir ) در دسترس علاقمندان به حوزه علوم انسانی در سطح جنوب ایران می باشد.