- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب بوشهر؛ پایتخت کتاب ایران

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب بوشهر؛ پایتخت کتاب ایران

 

 

آگاهی در بنیادی ترین و پایدارترین صورت خود  از طریق کتاب و کتابت به دست می آید و مطالعه ابزاری است در جهت آگاهی و بهره مندی از یک زندگی فردی – اجتماعی مطلوب تر!

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش استان بوشهر بر این باور است که مسیر  اصلی توسعه پایدار از وادی فرهنگ می گذرد. کتاب و مطالعه در این وادی نقشی تعیین کننده دارد و هر جامعه ای برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و تعالی نیازمند سرمایه گذاری اساسی در حوزه کتاب و کتابخوانی است. هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی است ارزشمند برای تعریف از کتاب و توصیف از پدیده های ارزشمندی که منشا انتقال دانش ها و ارزش ها و ارتقا فکر و اندیشه های ناب از نسلی به نسل دیگر و از عصری به عصر دیگر است.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش استان بوشهر تاکید دارد که ایجاد اشتیاق به کتاب و انگیزه عمومی به سمت مطالعه در استان بوشهر اقدامی است ریشه ای و نیازمند عزمی همگانی است. توجه به آن  یک “ضرورت ملی” است و نسبت به در حاشیه بودن فرهنگ کتابخوانی و بی توجهی به آن در کشور و به خصوص در استان بوشهر هشدار می دهد و توسعه فرهنگ مطالعه در همه سطوح را  نیازمند  مشارکت  و همبستگی تمامی نهاد ها اعم از دولتی و غیر دولتی می داند.

جای خرسندی است که  در جهت تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی، با تلاش مسولین و فعالان حوزه فرهنگ استان، بوشهر  به عنوان پایتخت کتاب در سال ۹۶ انتخاب شده است. این اتفاق فرخنده خود زمینه ساز تعاملی سازنده بین  سازمان های اجرایی فرهنگی  و همچنین گروه های مردم نهاد در جهت طرح و اجرای  ایده های برتر کتابخوانی است. چراکه؛ مطابق اعلام مدیر کل  اداره امور کتاب خانه های استان بوشهر؛ سرانه مطالعه در استان بوشهر از اسفند سال ۹۳تا اسفند سال ۹۵از ۳دقیقه به ۵۹دقیقه افزایش یافته است. امید است این اتفاق فرهنگی خجسته بستر مناسبی را جهت افزایش سرانه مطالعه در استان فراهم آورد.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش استان بوشهر  هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی داشته و از تمامی اقشار جامعه خصوصا هم استانی های عزیز درخواست می نماید که در جهت بسط و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور و خصوصا استان بوشهر اقدام کنند.