- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

نگاهی بر وضعیت کارآفرینی زنان در ایران؛ کسب وکار سبز زنان: مقاله ای از مهدیه امیری

کسب و کار سبز زنان

نگاهی بر وضعیت کارآفرینی زنان در ایران

 

مهدیه امیری

 

رشد بی رویه جمعیت و توسعه شهرنشینی باعث بوجود آمدن تغییراتی در سبک و کیفیت زندگی انسان ها شده و این امر باعث بروز ناسازگاری های زیست محیطی و اجتماعی گردیده است. زنان به عنوان قشری که بخش عمده ای از توسعه مربوط به آنهاست، در حل این ناسازگاری ها دارای جایگاه ویژه ای هستند. سازمان ملل در طرح توسعه پایدار که از ابتدای سال ۲۰۱۶ شروع و تا ۲۰۳۰ ادامه دارد، برای رسیدن زنان به این جایگاه برنامه ریزی های گسترده ای انجام داده است. “انطباق و تقویت سیاست های موثر و قوانین قابل اجرا برای پیشبرد تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح، انطباق و تقویت سیاست های موثر و قوانین قابل اجرا برای پیشبرد تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در تمام سطوح” از جمله اقداماتی است که این سازمان درصدد اجرایی کردن آن هست. مشارکت زنان در عرصه عمومی و کنش اجتماعی آنها یکی از جمله مواردی است که باعث می شود زنان بتوانند ضمن دستیابی به شرایط بهتر اقتصادی و پیدا کردن تامین و رفاه اجتماعی،  سهم عمده ای در توسعه در سطح ملی داشته باشند. از جمله مواردی که می تواند ضامن توسعه پایدار با مشارکت وکنش اجتماعی زنان و باهدف رفع ناسازگاری ها و کسب درآمد باشد، کسب و کار سبز هست. با توجه به وضعیت نامناسب اشتغال در ایران، خصوصا برای زنان، رفتن به سمت کسب وکاری که با روحیات زنانه سازگاری بیشتری دارد را باید مدنظر قرار داد و در این زمینه کارآفرینی هایی صورت داد و از این طریق زنان با مشارکت و کنش اجتماعی- زیست محیطی خود به تحقق توسعه پایدار دست یابند. در بسیاری از جوامع، زنان با تبعیض های اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو هستند که همین مساله باعث عدم دسترسی آنها به بازار کار می شود. تبعیض هایی که زنان در جوامع با ان روبر هستند باعث کاهش نقش انان در توسعه اقتصادی پایدار و کم شدن کنشگری اجتماعی انها می شود. دلیل این بعیض ها وجود رفتارهای حاکم بر فرهنگ شهروندان یک جامعه در خصوص زنان هست. زنان کارآفرین از جایگاه اجتماعی  اقتصادی خاصی در فرآیند توسعه پایدار برخوردارند و افزایش میزان توجه سیاست گذاران به این موضوع حساس و ضروری در جامعه ی در حال رشد ما، زمینه مناسبی برای بروز استعدادهای زنان و دختران کارآفرین را به منظور توسعه پایدار اقتصادی کشور فراهم خواهد ساخت. همواره وجود انگیزه و ترغیب ها، نیاز اقتصادی، کسب قدرت و اعتبار در جامعه و دستیابی به رضایت شغلی از عوامل ورود زنان به بازار کار هست. این عوامل باعث می شود که ضرورت ایجاد زمینه مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصه فعالیت های کارآفرین سریع تر فراهم آید. در استان بوشهر به دلیل موقعیت زیست محیطی خاصی که موجود هست، بستر مناسبی برای کنش اجتماعی- زیست محیطی زنان به شمار می رود. با توجه به وجود گونه های مختلف گیاهی، حیوانی، آب و هوایی، صنعتی، کشاورزی و… که در استان بوشهر وجود دارد، امکان پرداختن به کسب و کار سبز برای زنان بسیار مهیا هست. به طور مثال مشاغلی همچون تاسیس و راه اندازی موسسه مطالعات حیات وحش و گیاهان دارویی به دلیل وجود گونه های متفاوت گیاهی و حیوانی در استان بوشهر، راه اندازی خانه سبز توسط زنان که در آن به شهروندان علاقمند به مسایل زیست محیطی، آموزش حقوق شهروندی و محیط زیستی داده می شود. راه اندازی اتاق خبر سبز؛ سایتی خبری ویژه محیط زیست که در آن تمامی موارد مربوط به محیط زیست بیان میشود، راه اندازی گردشگری شهری توسط زنان که فرهنگ گردشگری پایدار را به شهروندان آموزش می دهد، استفاده از المان ها و نقاشی دیوارهای سبز که در این طرح زنان به هنرهای تجسمی و نقاشی های دیواری محیط زیستی در سطح شهر می پردازند، اجرای طرح محیط یار در مدارس استان بوشهر که آموزش های لازم توسط زنان به کودکان در خصوص مسایل محیط زیستی استان بوشهر جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان از وضعیت اکولوژیک استان به آنها داده می شود، راه اندازی خانه خرما در مدارس که کلاس های آموزشی جهت معرفی خرما و محصولات و گونه های مختلف آن به دانش آموزان آموزش داده می شود، اجرای برنامه حمل و نقل سبز در شهر، بازیافت و مدیریت پسماند و پدافند غیرعامل(تهیه نقشه منابع خطرساز در مواقع بحران)و… از جمله مواردی هستند که پیشنهاد می شود. این موارد پیشنهادی قابلیت اجرایی شدن در استان بوشهر به دلیل وضعیت خاص زیست محیطی را دارد.