زلزله را ما انسان‌ها به فاجعه بدل می‌کنیم! یادداشتی از دکتر جبار رحمان...

نقد «مواجهه‌ هیجان‌زده با زلزله» از نگاه انسان‌شناسانه زلزله را ما انسان‌ها به فاجعه بدل می‌کنیم! دکتر جبار رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی زمین‌لرزه، واقعه‌ای طبیعی است که با ...

انسان‎شناسی تاریخی جان لاک (ویلیام جی باتز)...

به مناسبت سیصدودهمین سال‌مرگ جان لاک؛ انسان‎شناسی تاریخی جان لاک لاک برخلاف هابز که روش تحلیلی‌اش جامعه را به ساده‌ترین عناصر آن یعنی افراد اتمیزه تجزیه می‌کرد، لاک انسان را اساساً دست‌کم نیمه‌اجتماع...