کتاب اخلاق محیط‌ زیست: درآمدی بر فلسفه محیط‌ زیست...

اخلاق محیط‌ زیست: درآمدی بر فلسفه محیط‌ زیست اخلاق محیط‌ زیست:  درآمدی بر فلسفه محیط‌زیست مترجم: دکتر مهدی کلاهی وقتی به مسایل و مشکلات محیط‌ زیستی و منابع طبیعی معاصر که ایران و جهان با آن روبرو هست...