بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب بوشهر؛ پایتخت کتاب...

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب بوشهر؛ پایتخت کتاب ایران     آگاهی در بنیادی ترین و پایدارترین صورت خود  از طریق کتاب و کتابت به دست می آید و مطالعه ابزاری است در جهت آگ...

در حوزه زنان استان بوشهر؛ هر شش ماه رصد می شوید! بیانیه برای استاندار ...

در حوزه زنان استان بوشهر؛ هر شش ماه رصد می شوید! بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در حوزه زنان، دختران و خانواده   به گزارش هامون ایران، جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در نخست...

پیام تعدادی از کنشگران سیاسی استان بوشهر برای دکتر ابراهیم یزدی...

پیام تسلیت ۱۶۲ تن از دانشگاهیان، فرهنگیان، نویسندگان، روزنامه نگاران و  کنشگران سیاسی و مدنی استان بوشهر به مناسبت درگذشت ابراهیم یزدی به نام خداوند جان و  خرد دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایر...

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب روز دختر...

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب روز دختر دختران در سنین کودکی و نوجوانی در اجتماع در مقایسه با بسیاری افراد دیگر، از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردارند، لذا در حوزه زنان می طلبد که به ا...

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر به مناسبت نخستین کنگره مل...

نقش زنان روستایی در توسعه پایدار بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر به مناسبت نخستین کنگره ملی جمعیت   نگاهی به روند زندگی بشری طی چند قرن اخیر نشان می دهد که توسعه به ویژه توسعه پایدار بدو...

بیانیه فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی استان بوشهر...

جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، نویسندگان، هنرمندان، جامعه دانشگاهی و فرهنگیان استان بوشهر در حمایت از فرجی دانا وزیر علوم و سیاست هسته ای بیانیه ای صادر کردند. متن بیانیه به شرح زیر است: به نام خداون...

گریستن بر مظلومیت خویش

بیانیه انجمن هامون ایران درباره زلزله برازجان فاجعه همواره وقایع پنهان را آشکار می کند. این بار در سالگرد «سیل»، «زلزله» بار دیگر پرده از سستی های موجود – ولی پنهان- برداشت. دشتستان مانند خانه ای بر ...

در مذمت کودک آزاری

در تعریف کودک آزاری آمده است «هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود». آیا جنگ کودک آزاری نیست؟ آثاری که این پدیده بر روح و جسم کودک می گذارد را چه ب...

اتهام به خود

از این وضعیت اسفبار وقتی به دیگر حوزه های شهری سرک می کشیم، درمی یابیم که اخلاق شهروندی هم به شدت مورد آسیب قرار گرفته؛ از داد و ستد رشوه و زیرمیزی در نهادهای بهداشتی شهر گرفته تا عرضه کالاهای تاریخ ...