زلزله را ما انسان‌ها به فاجعه بدل می‌کنیم! یادداشتی از دکتر جبار رحمان...

نقد «مواجهه‌ هیجان‌زده با زلزله» از نگاه انسان‌شناسانه زلزله را ما انسان‌ها به فاجعه بدل می‌کنیم! دکتر جبار رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی زمین‌لرزه، واقعه‌ای طبیعی است که با ...