ما میمیریم؛ باور کنید! نوشتاری درباب آب از حامد ملازاده صادقیون...

ما میمیریم؛ باور کنید!   حامد ملازاده صادقیون   کمی کمتر از بیست سال پیش بود که زمزمه های کم آبی و بی آبی در میان برخی کارشناسان حوزه آب بالا گرفت و به گوش رسید اما مانند هر موضوع دیگر ما ا...

شوراها، راه های رفته و نرفته!؛ تاملاتی از حامد ملازاده صادقیون...

شوراها، راه های رفته و نرفته! حامد ملازاده صادقیون   طوفان رای غافلگیر کننده مردم در بهار ٧۶ موجب شد رئیس دولت اصلاحات به پشتوانه این حمایت مردمی بتواند مردانه بر سر وعده ها و تعهداتش به ملت بما...