فرزندکشی و عقده رستم در فرهنگ ایرانی

۱ـ «سوفوکل» در نمایشنامه بزرگ و تأثیرگذار خود با عنوان «ادیپیوس شهریار» به سرنوشت زندگی و مرگ «اودیپ» می‌پردازد: بنا به روایت این نمایشنامه پیش گوی شهر «آراس» ـ که در آن شهر اودیب متولد می‌شود ـ به «...

خیام و رهایی

ایرانیان، درازسالیانی است که سیر و سلوکی استبدادی دارند و طریقت استبداد می پیمایند. این مردمان، در سیکلی ناکام هر بار به تعظیم وکرنشی تازه از استبداد، قامت خم میکنند. استبدادجوییِ ایرانیان، از استبدا...

در سال نو؛ باید بهار اندیشه پیشه سازیم؛ یادداشتی از حمید موذنی...

یک سال دیگر در تعلیق شادمانی و غم سپری شد. سالی امیدوارانه را دوباره به سرانجام رساندیم تا تدبیری نو اندیشیده شود. اصلن، زندگی همین است. شادی و غم توأمان دارد مثل روز و شب؛ اما ایراد سرنوشتِ ما این ا...

هویت “چهل تکه” بندربوشهر

اشاره: این یادداشت تحلیل و تفسیری بر گزاره گفتمانی “بوشهر؛ پای تخت فرهنگی خلیج فارس” خواهد بود که در آن تلاش خواهدشد که تک تک واژگان این گزاره و عبارت به تفسیر کشیده شود تا در نهایت بتوان...

فوتبال، آئین است

فوتبال، بزرگترین آئین جمعی جهان است. بنا به آماری که فیفا در سال ۲۰۱۰ اعلام نمود، ۴۰ میلیارد نفر بازی­های این دوره از جام­جهانی را مشاهده کرده‌اند. هیچ برنامه و یا مراسم فرهنگی، ورزشی و هنری در جهان ...

تاویلی جامعه شناختی بر تقابل فرهنگی شهرستانها (حمید موذنی)...

حمید مؤذنی در غرب و پس از آن در اکثر نقاط جهان با شکل گیری جهان مدرن، تقابل بین گفتمان شهری و روستایی به یک معضل فرهنگی قابل بررسی تبدیل گردید. جامعه شناسان برای آسیب شناسی این موضوع از منظرهای گوناگ...

اعدام

ساعت ۵ صبح بود و من برای خرید نان صبحانه رفته بودم، از خیابان که می گذاشتم شلوغی جمعیت در آن ساعت از روز مرا متعجب کرد. از ازدحام جمعیت مشخص بود که باید موضوع جالب و هیجان انگیزی برای جمع باشد که مرد...