صدای جامعه مدنی

تاملی در باب ارزشِ داشتن دموکراسی در جامعه مدنی یک. در حال حاضر در جامعه ای زیست می کنیم که به نظرمی رسد اکثر راه های رسیدن به دموکراسی در آن با سختی روبرو شده است و صدای اعتراض را کسی نمی شنود. اما ...

بی قدرتی سیاسی؛ دلیل عدم مشارکت زنان

اشاره: بحث و گفت و گو در خصوص ماهیت و موقعیت پدیده ی “مشارکت سیاسی زنان” در جامعه ی ایران به یکی از مهم ترین مباحث فکری در زمینه ی تبیین مفهوم دموکراسی تبدیل شده است. از نشانه های وجود دم...

کنارگذاشتن تصدی‌گری دولت (ناصر فکوهی)

«تغییر ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و سیستم‌های ارزشی، مهم‌ترین مسئله جامعه ایران است، جامعه ما ارزش‌های اخلاقی، دینی و نظام‌های کنترل ارزشی که برایش نقش سیستم ایمنی کالبد اجتماعی را داشته‌اند، به‌تدریج...

پرونده هامون(۱۲): اسلام و جامعه مدنی

پرونده ویژه هامون: اسلام و جامعه مدنی فهرست: ۱-ضرورت نقش پذیری “شهروند ِ مسلمان” در “جامعه مدنی”  ۲-گفت و گوی «هامون» با دکترسیدمحمدمهدی جعفری؛  دین پژوه و استاد دانشگاه/ جوام...

همه ی نام های آزادی

نگرخواهی در خصوص وضعیت آزادی قلم در مطبوعات استان بوشهر یک. امروزه جامعه ما از جامعه سنتی به سوی جامعه متجدد در حال تغییر شکل می باشد و ضرورت وجود مدنیت های فرهنگی و اجتماعی در کنار اخلاق و مذهب احسا...

پیوندهای جامعه مدنی  و اندیشه اسلامی

اشاره: جامعه مدنی؛ مفهومی است که برخاسته از جهان غرب و تئوریزه شده از سوی متفکران و فیسلوفان غربی از یونان باستان تا غرب امروزی می باشد. نخستین بار این مفهوم در ادبیات سیاسی رُم باستان دیده شد و از ق...