شکست دانشگاه ایرانی؛ گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر محمدامین قانعی ...

گفتگوی اختصاصی آوای هامون  با دکتر محمدامین قانعی راد؛ رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و مدیرگروه علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره: جامعه شناس بودن با خودش تشخصی را برساخته می کند که ...
نویسندگان هامون - مهدیه امیری

آموزش به زنان برای یک آینده پایدار

  امروزه بحث توسعه پایدار به صورت یک ضرورت در جهان مطرح هست و تمامی دولت ها برنامه های خود را بر اساس توسعه پایدار یعنی توسعه ای که برای نسل های اینده نیز مفید باشد پی ریزی می کنند. برهمین اساس ...
علی آتشی از نویسندگان هامون

پایان عصر آموزش و پرورش یارانه ای

  اگر این چند ساله پای سخن آموزگاران و دبیران نشسته باشید، می بینید از بروز موج کم سوادی محصلانشان گله ها دارند. به استثنای مدارس ویژه که البته تعداد آنها در قیاس با کل آموزشگاه ها بسیار کمتر اس...

آموزش بدون پرورش!

شاید همه ما در سن کودکی،به نوعی، این وضعیت را تجربه نموده ایم که به ما آموزش می دادند که نام، نام خانوادگی، اسم پدر و آدرس منزلمان چیست، که اگر در جایی گم شدیم و از خانواده، دور افتادیم، با  معرفی خو...

آموزش و پرورش استان بوشهر در یک نگاه (گزارش اختصاصی آوای هامون در باب ...

  آموزش و پرورش یکی از حیاتی ترین و اساسی ترین اصل زندگی هر انسانی محسوب می شود و آینده ی بشر از ابتدا به همین اصل گره خورده و رشد و شکوفایی هر جامعه رابطه ی مستقیمی با پویایی نظام آموزش و پرورش...

مدارس جامع محیط زیستی

امروزه محیط زیست در سطح ملی و جهانی، در معرض تهدیدهای جدی است. فهرست این تهدیدها از گرم شدن اقلیم زمین تا از دست رفتن تنوع زیستی و انواع آلودگی‌هایی که بشر، خواسته یا ناخواسته به کره زمین تحمیل می‌کن...

فلسفه ی محیط زیستی

ترجَمۀ مَدخَلِ ”فلسفه‎ی محیط زیستی“، از دانشنامه‎ی فلسفیِ کیمبریج، به ویراستاری رابرت آئودی، صص۲۶۸-۲۶۹.[۱]  نویسنده: اَلِن هالِند: دانشگاه لنکستر مشخّصاتِ کتابشناختی آن به شرحِ ذیل است: Alan Holland....

سیاست؛ مقوله ای بیگانه با زنان استان بوشهر؛ گزارش اختصاصی آوای هامون...

بارها در ابتدای مطالبی که حرف از زنان است این نکته یادآور شده که زنان به‌ عنوان نیمی از پیکره ‌ی جامعه ی بشری دارای نقشی اساسی و تعیین‌ کننده در تمام عرصه ‌های توسعه می باشند اما متاسفانه این نکته چن...