اهمیت بازنمایی تصویری از محیط زیست؛ یادداشتی از دکتر حسین دلشب...

اهمیت بازنمایی تصویری از محیط زیست دکترحسین دلشب رییس جشنواره بین المللی فیلم سبز در استان بوشهر در این یادداشت در تلاشم تا به بهانه پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز، از اهمیت تصویر و بازنمایی تصوی...

بهار خاموش: تاملاتی بر محیط زیست و سرمایه گذاری؛ مقاله ای دکترحسین دلش...

بهار خاموش تاملاتی بر محیط زیست و سرمایه گذاری دکتر حسین دلشب امروزه نیاز به شناخت و وارد نمودن ارزشهای زیست محیطی در سرمایه گذاریها، قیمت گذاریها، پروژه های عمرانی، صنعتی و خطی مشی های مربوط به تصمی...

ضرورت احداث رآه اهن استان بوشهر وتوجه به اثرات زیست محیطی آن...

ضرورت احداث رآه اهن استان بوشهر وتوجه به اثرات زیست محیطی آن دکترحسین دلشب   با استقرار قطب‎های صنعتی، اقتصادی و تجاری و به ویژه صنایع وابسته به انرژی در استان بوشهر، نیاز به گسترش همزمان شبکه‎ه...

طرح حمایت از دلفین‌ها و لاک پشت‌های دریایی اجرا می‌شود...

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: طرح حمایت از دلفین‌ها و لاک پشت‌های دریایی اجرا می‌شود به گزارش خبرنگار مهر، دکترحسین دلشب صبح چهارشنبه در دومین روز کارگاه آموزشی مشاوره فنی پاسخ زیست محیطی و...

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر: ضرورت صیانت از تنوع زیستی استان بو...

ضرورت صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر مدیرکل محیط زیست استان بوشهر از ساماندهی تشکل‌های زیست‌محیطی برای صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر خبر داد. حسین دلشب در گفتگویی اظهار داشت: حفاظت و حراست از طبیع...

دکتر دلشب خبر داد: بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استا...

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با گرامی داشت هفته کودک(۱۵ – ۲۱ مهرماه) و تبریک بابت روز جهانی کودک (۱۶ مهرماه) بیان داشت که موزه تاریخ طب...

پیام تبریک دکتر دلشب؛ مدیرکل محیط زیست استان بوشهر درباره روز خبرنگار...

پیام تبریک دکتر حسین دلشب؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر درباره روز خبرنگار جهان امروز در لحظاتی قرار گرفته که به درون بحرانی زیست محیطی پرتاب شده و دچار تغییراتی اساسی در اقلیم جهانی شده است. ا...