تشیع علوی به مثابه مجموعه ای از چیزهای کوچک؛ چکیده از دکتر مصطفی مهرآی...

تشیع علوی به مثابه مجموعه ای از چیزهای خرد و کوچک مصطفی مهرآیین استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   چکیده: پرسش کلیدی شریعتی این بود: چگونه، در عین گسستن از گذشته، می توانیم راه های تازه ای ...

در جامعه ما چه می گذرد؟

در جامعه ما چه می گذرد؟ دکتر مصطفی مهرآیین ۱) هانا آرنت در قطعه ای در کتاب «انقلاب مجارستان:مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم» می نویسد:« همه تجربیات ما از مناسبات توتالیتری حاکی از آن است که برای حکومت...

درسگفتار مفهوم عمل در نظریه هانا آرنت؛ اثری از دکتر مصطفی مهرآیین...

درسگفتار مفهوم عمل در نظریه هانا آرنت   دکتر مصطفی مهرآیین جامعه شناس   یکی از مهمترین مفاهیمی که در نظریه پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم مورد توجه قرار گرفته، این است که تاکید اصلی این فلسفه ها بر «ا...

توسعه تبدیل به باندبازی شده!

توسعه مبدل به باندبازی شده! گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر مصطفی مهرآیین درباب توسعه استان بوشهر   اشاره: دوهفته نامه آوای هامون در راستای تحلیل و تفسیری که در حوزه توسعه پایدار جنوب ایران پی...

نفت؛ ام الفساد این سرزمین است: تحلیلهایی از دکتر مصطفی مهرآیین...

نفت؛ ام الفساد این سرزمین دکتر مصطفی مهرآیین جامعه شناس   به جد معتقدم نفت و اقتصاد نفتی ام الفساد این سرزمین است. نفت یعنی:۱) امکان خطا کردن دایمی و بی اعتنایی به محاسبه گری و عقلانیت،۲) نفت یع...

پدران آسیب پذیر: چرا پدر بودن صدمه می زند؟، مقاله ای از مصطفی مهرآیین...

پدران آسیب پذیر: چرا پدر بودن صدمه می زند؟   مصطفی مهرآیین   ۱) این روزها کمتر محیط فکری یا رسانه ای را می توان در جامعه ما یافت که در آن به بهانه تشکیل دولت جدید و شکل گیری ترکیب کابینه سخن از ...

بومی گرایی بیمار ومافیای سیاسی-اقتصادی استان بوشهر؛مقاله ازمصطفی مهرآی...

بومی گرایی بیمار و مافیای سیاسی- اقتصادی در استان بوشهر   مصطفی مهرآیین   ۱) دیگر نمی شود ساکت نشست و چیزی نگفت. ما به اصطلاح روشنفکران به دلایل متعدد از ورود به مسائل عینی و واقعی که مردم با آن...

زندگی در سرعت

زندگی در سرعت منظومه ای نظری و تاریخی درباب ماهیت زندگی معاصر مصطفی مهرآیین   ۱) آنچه در ادامه با هم می خوانیم منظومه ای است نظری- تاریخی در خصوص ماهیت زندگی پرسرعت انسان امروزی که او را دچار مر...