بی‌مسئله‌گی دانشگاهی؛ یادداشتی از محسن عباسپور در نسبت میان دانشگاه و ...

در نسبت میان دانشگاه و جامعه بی‌مسئله‌گی دانشگاهی   محسن عباسپور   ساخت، بنیان و چارچوب تا بیخ دندان دولتی دانشگاه‌های ایران، حتی در غیرانتقاعی‌ترین آنها، باعث شده طی گذشت سالیان، دولت به ج...

رفع تبعیض یا تایید تبعیض؟؛ یادداشتی انتقادی به مناسبت حضور مرتضی مردیه...

  رفع تبعیض یا تایید تبعیض؟  یادداشتی انتقادی به مناسبت حضور مرتضی مردیها در بوشهر مجید نصوری منتقد فرهنگی-ادبی   اشاره وبسایت هامون ایران: حضور دکتر مرتضی مردیها؛ اندیشمند علوم سیاسی در اس...

نظام بانکیِ آموزش؛ پائولو فریره و نقد نظام آموزشی لیبرالیسم؛ مقاله ای ...

پائلو فریره و نقد نظام آموزشی لیبرالیسم؛ نظام بانکیِ آموزش روح اله کریمی   نظام بانکیِ آموزش با کاهش قدرتِ نوآوری شاگردان یا از میان بردن کامل آن به نفع اهداف و مقاصد سرکوبگران، که دوست ندارند تغییری...

ترس دروازه بان از ضربه پنالتی؛ نگاهی چندسویه به نقد و ضرورت آن...

یکم. در ساده ترین تعریف موجود آورده شده که « نقد جدا کردن سره از ناسره » است. به عبارتی گویاتر نقد قرار است به مثابه ترازویی عمل کند که معیارِ سنجش «اتفاقات» مختلف باشد. حال این اتفاقات می توانند در ...