درباب نمایشنامه “آخرین نوار کراپ” اثر ساموئل بکت...

یادآوری گذشته می‌تواند آدمی را در بیشتر مواقع به رنجشی طاقت فرسا دچار سازد. گذشته‌ زندگی انجام شده‌ و دور از دسترس ما ست که نمی‌توان کیفیات آن را تغییر داد. این یادآوری‌ها چه از گذشته‌ای دلنشین و چه ...