تامل بیشتر درباب پتروشیمیایی کردن اقتصاد کشور؛ مقاله ای دکتر محمدامین ...

پتروشیمیایی کردن اقتصاد کشور، نیازمند تأمل بیشتری است محمد امین قانعی راد- جامعه شناس   اشاره: وبسایت هامون ایران در راستای تحلیل اجتماعی-فرهنگی رخداد مدنی “اعتراض به کلنگ زنی تاسیس شهرک صنعتی ...

بیانیه شورای هماهنگی سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور د...

✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ به‌نام خدا ✳️مشارکت پایدار?پایداری سرزمین✳️ ? بیانیه شورای هماهنگی سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در مورد #پتروشیمی_دشتستان ✳️ به پاسداشت کنش خردمندانه و منطقی س...

حقایق پتروشیمی دشتستان؛ یادداشتی از هادی بحرینی...

حقایق پتروشیمی دشتستان هادی بحرینی  کارشناس و شاغل در پتروشیمی چندی است موضوع پتروشیمی دشتستان بحث اول فضای مجازی و حقیقی شده، بطوری که دشتستان و آبپخش را در کشور بر سر زبان ها انداخته است و برخی از ...