بحران سکولاریسم؛ یادداشت هایی از یورگن هابرماس...

بحران سکولاریسم: یادداشت هایی در باب جامعۀ پساسکولار یورگن هابرماس برگردان- خالد خسرو خیزش اسلام سیاسی و دوام آوردن اعتقادات گستردۀ مذهبی در بسیاری از جوامع مدرن- مانند امریکا- به بحران ایمان در میان...

از ذهن و زبان، تا ساختِ واقعیّت اجتماعی...

از ذهن و زبان، تا ساختِ واقعیّت اجتماعی: دیداری با مواضعِ فلسفی‌یِ جان سرل یک کتاب در یک مقاله: مروری بر کتابِ ”ساختِ واقعیّت اجتماعی“، نوشته‌یِ: جان آر. سرل، چاپِ نخست ۱۹۹۵. The Construction of Soci...

انسان و مساله نهایی اش!

انسان معاصر در مسیری که برای توسعه و پیشرفت اش گام نهاده، رویایی در سر پرورانده بود؛ تسلط بر نیروی مهارنشدنی طبیعت! ازهمین رو از زمانی که به کنترل بر نیروهای طبیعی (زیرزمین، روی زمین و آسمان) پرداخت،...

گفت وگو به مثابه ی آزادی

تغییر یک عامل در محیط موجب بروز تغییراتی در دیگر اجزای موجود در آن می شود، در نتیجه همه ی عوامل موجود، به تراز بالاتری از پیچیدگی زیستی ارتقا پیدا می کنند. محیط، خود یک سیستم باز است که هر تغییری در ...